Affectieschade

In januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade (Wva) in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers onder omstandigheden vergoeding van hun ‘affectieschade’ afdwingen van de aansprakelijke partij. Maar wat is affectieschade eigenlijk en wie komt daar onder welke voorwaarden voor in aanmerking? Wat is affectieschade? Affectieschade bestaat uit [...]

Het verzoek om het volledige huisartsenjournaal en ziekenhuisdossier, fishing expedition!

Rechtbank Rotterdam, 19 februari 2019, C/10/557969 / HA RK 18-1039 Op 22 februari 2016 is een man betrokken geraakt bij een verkeersongeval waarbij hij letsel oploopt. Nuijens Advocaten staat het slachtoffer bij en heeft Turien, als WAM-verzekeraar van het betrokken voertuig aansprakelijk gesteld. Turien heeft aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van het ongeval erkend. [...]

Ongevallenverzekering of schadeverzekering inzittenden?

Veel mensen weten niet precies hoe ze verzekerd zijn. Dat geldt ook voor verzekeringen in het verkeer. Naast de in Nederland voor motorrijtuigen verplichte WAM-verzekering bestaan diverse aanvullende verzekeringen, waaronder de Ongevallenverzekering (voor) Inzittenden (OVI) en de Schadeverzekering (voor) Inzittenden (SVI). Wat is het verschil? De OVI dekt de schade die inzittenden van een motorvoertuig [...]

Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers

Ons recht kent een vergaande bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers - dus voetgangers en fietsers - ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. De bescherming van voetgangers en fietsers is in de eerste plaats vastgelegd in de wet. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet regelt de aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door een aanrijding tussen een auto en een [...]

Chroom-6 en de aansprakelijkheid van de werkgever

Op 10 mei 2016 kopte de NOS “Honderden Tilburgers mogelijk blootgesteld aan chroom-6”. Een angstig idee, nu blootstelling aan chroom-6 kanker kan veroorzaken. Wat is chroom-6? Chroom-6 is een kankerverwekkende stof, die vooral in de jaren ’60 tot en met ’80 van de vorige eeuw veelvuldig verwerkt en gebruikt werd in de verf- en staalindustrie. [...]

Medische fouten; wat moet u bewijzen?

Als u onder behandeling van een arts of specialist staat, is dit natuurlijk niet voor uw plezier. U hoopt met een medische behandeling te genezen of uw gezondheid in elk geval zoveel mogelijk te behouden. Maar wat als u vermoedt dat uw arts of specialist een medische fout gemaakt heeft? Of erger nog: u bent [...]

Onjuiste informatie aan verzekeraar

Als u een verzekering aanvraagt, rust op u de plicht om de verzekeraar juist en volledig te informeren. In de wet staat dat u alle feiten moet meedelen die u kent of behoort te kennen voor zover die relevant zijn voor de beslissing van de verzekeraar om u wel of niet te accepteren. Om problemen [...]