Onze praktijk kent een grote diversiteit aan geschillen rond aansprakelijkheid en schade. Het gaat hierbij onder andere om verkeersongevallen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, medische fouten en overlijdensschade. Ook behandelen wij verzekeringskwesties waarbij het draait om de vraag of een bepaalde schade gedekt is onder de verzekeringsovereenkomst.

Verkeersongevallen
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Medische fouten
Verzekeringskwesties
Overlijdensschade
Overig