Het begrip schade is veelomvattend. In de eerste plaats is er een verschil tussen materiele en immateriële schade. Materiele schade is de schade die op geld waardeerbaar is; immateriële schade is dat niet. Een andere verschil betreft letselschade tegenover vermogensschade. Voor de verschillende soorten schades, gelden verschillende soorten regels. Zo wordt bijvoorbeeld immateriële schade wel vergoed aan een slachtoffer van een verkeersongeval, maar niet aan de nabestaande(-n) van een slachtoffer dat bij een verkeersongeval overleden is. Inkomstenderving (in de schaderegeling ‘verlies aan verdienvermogen’ genoemd) als gevolg van letsel komt eerder voor vergoeding in aanmerking dan inkomstenderving als gevolg van bijvoorbeeld oneerlijke handelspraktijken. Nuijens Advocaten is bij uitstek deskundig in het adviseren en procederen over deze verschillende vormen van schadevergoeding.