Regelmatig lopen mensen schade op tijdens het werk. Bijvoorbeeld door een val van een steiger. Ook kunnen werksituaties leiden tot overspannenheid, RSI of andere beroepsziekten. Een aparte categorie betreft schade van ZZP-ers. Als een ZZP-er in de uitoefening van zijn opdracht schade leidt, kan hij – indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – zijn schade verhalen op de opdrachtgever. Wij kunnen zowel werkgevers/opdrachtgevers als werknemers/ZZP-ers adviseren over de vraag of de werkgever (of een andere partij) deze schade moet dragen.