Een eerste, oriënterend gesprek is altijd kosteloos. Vaak kunnen wij dan al een eerste inschatting van de zaak maken en bepalen op welke wijze die het best kan worden aangepakt. Natuurlijk is er oog voor de kosten. In bepaalde gevallen kan gesubsidieerde rechtsbijstand worden aangevraagd (toevoeging). Ook is het vaak mogelijk de kosten van rechtsbijstand te verhalen op de tegenpartij.