Op 10 mei 2016 kopte de NOS “Honderden Tilburgers mogelijk blootgesteld aan chroom-6”. Een angstig idee, nu blootstelling aan chroom-6 kanker kan veroorzaken.

Wat is chroom-6?
Chroom-6 is een kankerverwekkende stof, die vooral in de jaren ’60 tot en met ’80 van de vorige eeuw veelvuldig verwerkt en gebruikt werd in de verf- en staalindustrie. Chroom-6 zorgt namelijk voor extra stevigheid van het bouwmateriaal en beschermt tegen corrosie. In vaste vorm lijkt chroom-6 niet gevaarlijk te zijn, maar als deze stof vrijkomt (bijvoorbeeld bij het opschuren van een verflaag), kan deze kanker veroorzaken. Zodra dit gezondheidsrisico bekend werd is (veel) minder gebruik gemaakt van chroom-6. Sindsdien hebben ook onder andere de Gezondsheidsraad en de SER gerapporteerd over de gezondsheidsrisico’s en grenswaarden voor gebruik van chroom-6 gesteld.

Is de werkgever aansprakelijk?
Als bij een werknemer die is blootgesteld aan chroom-6, kanker wordt geconstateerd, is de vraag of de werkgever daarvoor aansprakelijk is en dus de hierdoor ontstane schade moet vergoeden. De werkgever is namelijk volgens de wet verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Doet hij dit niet en valt hem daarvan een verwijt te maken, dan kan hij aansprakelijk zijn. Om vast te stellen of de werkgever de schade van de werknemer moet vergoeden, zijn de volgende gezichtspunten relevant:

 

 1. Was ten tijde van de blootstelling aan chroom-6 bekend dat de verwerking van chroom-6 kanker kan veroorzaken?
  Indien deze vraag ontkennend beantwoord wordt, ligt minder snel in de rede dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade. Hij kon immers niet weten dat het gebruik van chroom-6 gezondheidsrisico’s met zich zou brengen.
 2. Wist of behoorde de werkgever te weten dat de werknemer een gezondheidsrisico liep tijdens zijn werkzaamheden?
  Indien deze vraag bevestigend beantwoord wordt, dan rust op de werkgever de zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers zorg te dragen.
 3. Zo ja, heeft de werkgever veiligheidsmaatregelen genomen om het gezondheidsrisico zo veel mogelijk te beperken?
  Indien de werkgever alle in redelijkheid te verlangen veiligheidsmaatregelen heeft genomen, zal de werkgever minder snel aansprakelijk zijn, dan wanneer hij deze maatregelen niet heeft getroffen.
 4. Was de blootstelling aan chroom-6 dusdanig dat hierdoor kanker kan zijn veroorzaakt?
  Voor aansprakelijkheid van de werkgever is nodig dat de blootstelling aan chroom-6 dusdanig is (geweest) dat hierdoor kanker kan zijn veroorzaakt. Indien de kanker niet veroorzaakt kan zijn door de (korte) blootstelling aan chroom-6 dan hoeft de werkgever de schade niet te vergoeden.
 5. Zijn er alternatieve oorzaken voor het onstaan van kanker bij de werknemer?
  Wanneer er aannemelijke alternatieve oorzaken voor het ontstaan van kanker zijn, hoeft de werkgever veelal niet de volledige schade te vergoeden. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld jarenlang 30 sigaretten per dag heeft gerookt, is blootgesteld aan chroom-6 en longkanker heeft ontwikkeld, kan men zich terecht afvragen of de longkanker veroorzaakt is door het roken of door de blootstelling aan chroom-6. In dergelijke situaties kan aan een medisch specialist (een expertise-arts) worden gevraagd welke oorzaak hij aannemelijker acht. Als deze specialist van oordeel is dat de longkanker veroorzaakt is door de blootstelling aan chroom-6 zal de werkgever eerder gehouden zijn de schade van de werknemer te vergoeden, dan wanneer de specialist van oordeel is dat de kanker veroorzaakt is door het roken. Ook is mogelijk de schade tussen de werkgever en werknemer te verdelen. Dit heet “proportionele aansprakelijkheid”. Bij proportionele aansprakelijkheid wordt de schade proportioneel verdeeld tussen de werkgever en werknemer. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werknemer 30% van zijn schade zelf moet dragen en (de verzekeraar van) de werkgever 70% of vice versa.

 

Kortom, een blootstelling aan chroom-6 alleen levert niet automatisch aansprakelijkheid van de werkgever op. Hier komt meer bij kijken. Mocht een dergelijke kwestie bij u spelen, vraagt u ons kantoor dan gerust om advies.