Als u onder behandeling van een arts of specialist staat, is dit natuurlijk niet voor uw plezier. U hoopt met een medische behandeling te genezen of uw gezondheid in elk geval zoveel mogelijk te behouden. Maar wat als u vermoedt dat uw arts of specialist een medische fout gemaakt heeft? Of erger nog: u bent ervan overtuigd dat er een medische fout gemaakt is, maar de arts of het ziekenhuis ontkent.

Mogelijk moet u dan een gerechtelijke procedure starten om uw schade verhaald te krijgen. Maar wie moet dan wat bewijzen?

Als u als patiƫnt een schadeclaim indient tegen een arts of een ziekenhuis, dan geldt de hoofdregel dat u in principe moet bewijzen dat er een medische fout gemaakt is. Het is dus niet zo dat de arts moet bewijzen dat er geen fout gemaakt is. Op deze hoofdregel bestaan wel een aantal uitzonderingen:

1. De arts moet, als hij de fout betwist, wel voldoende gegevens verstrekken. Dat wil zeggen dat de arts verplicht is om u aanknopingspunten te geven om u in staat te stellen bepaalde zaken te bewijzen. Hij moet u daarin als het ware van dienst zijn. In vaktaal noemt men dit de verzwaarde stelplicht. In de praktijk komt dit erop neer dat de arts het volledige medische dossier aan u ter beschikking stelt, zodat dit dossier getoetst kan worden.

2. Als er in dat medische dossier bijvoorbeeld belangrijke gegevens ontbreken dan geldt de vuistregel dat dat ten nadele van de arts wordt uitgelegd. Denk aan het geval waarin de arts zegt dat hij bepaalde controles heeft uitgevoerd of bepaalde belangrijke aanwijzingen of waarschuwingen heeft gegeven, maar dat daarvan niets uit het dossier blijkt.

3. Het komt ook voor dat de rechter vrij snel tot de voorlopige conclusie komt dat er een fout is gemaakt. Bijvoorbeeld als een bepaalde deskundige dat heeft vastgesteld of omdat de argumenten van de arts niet in het medisch dossier terug te vinden zijn. In dit soort gevallen kan de rechter de bewijslast als het
ware omdraaien. Dat wil zeggen dat de rechter er vanuit gaat dat de arts een fout gemaakt heeft, maar dat de arts mag proberen om de rechter te overtuigen van het tegendeel. Dit zal in de praktijk voor de arts niet eenvoudig zijn.

Het hangt dus van de omstandigheden van uw situatie af hoeveel u zult moeten bewijzen. Het is in ieder geval verstandig om bij het vermoeden van een medische fout zoveel mogelijk informatie te vergaren.

Bart Nuijens is als letselschade-advocaat verbonden aan Nuijens Advocaten