Als iemand overlijdt door toedoen van een ander, kunnen nabestaanden in veel gevallen de schade verhalen. Het gaat hierbij niet alleen om kosten van de begrafenis/crematie, maar ook – in sommige gevallen – om gederfd levensonderhoud. Wij kunnen u, als nabestaande, bijstaan bij het verhalen van die schade.