Een gebrekkige zaak kan schade veroorzaken. U kunt denken aan (een deel van) een huis dat instort of een dakpan die op een auto valt, maar ook bijvoorbeeld aan verwondingen door glasscherven. Wilt u advies of bijstand over een dergelijke kwestie, neemt u dan contact met ons op.