Privacy statement Nuijens Advocaten

Gegevensprivacy is van groot belang voor Nuijens advocaten. We respecteren uw privacy en willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Nuijens Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd aan de Plantage Parklaan 12, 1018 ST in Amsterdam. Telefonisch kunt u ons bereiken op 020 330 5528, per e-mail via info@nuijens.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat hierbij om:
–  contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak door een advocaat of medewerker van Nuijens Advocaten.
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren.
–  contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.
Nuijens Advocaten zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke termijnen.

Onze website bevat links naar websites van andere partijen of de diensten van social media platforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of het gebruik van cookies op de betreffende websites en social media kanalen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met onze juridische partners en om u van inhoudelijk juridisch advies te kunnen voorzien.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. We zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens door Nuijens Advocaten. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Het kan zijn dat wij dringende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan een van de hiervoor genoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in een dergelijk geval over informeren.

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement van Nuijens Advocaten, dan kunt u deze richten aan: info@nuijens.nl.

Nuijens Advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij nodigen u daarom uit dit Privacy Statement geregeld te raadplegen.