Steven studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een onalledaagse carri̬re als achtereenvolgens bedrijfseconoom en piloot, is hij sinds 2010 verbonden aan (de voorganger van) Nuijens Advocaten. Hij richt zich op Рgecompliceerde Рbedrijfseconomische analyses in schadedossiers.

E-mail: sv@nuijens.nl
Linkedin