Jaarlijks vallen in het verkeer bijna 600 doden. Daarnaast belanden ca. 20.000 mensen in het ziekenhuis met (zwaar) letsel. In andere gevallen valt de schade mee en is er alleen sprake van materiele schade, bijvoorbeeld schade aan auto of fiets. In al die situaties kan Nuijens Advocaten u adviseren over de vraag of u recht heeft op schadevergoeding en zo ja, van wie. Ook als u wordt aangesproken in verband met door u veroorzaakte schade, kunnen wij u adviseren en bijstaan.