Seksueel misbruik kan leiden tot zowel lichamelijke als psychische schade. De dader dient deze schade te vergoeden. Daarnaast kan een tegemoetkoming voor deze schade worden verkregen van een schadefonds. Graag lichten we u in over de mogelijkheden.