Loading...

Chroom-6 en de aansprakelijkheid van de werkgever

Op 10 mei 2016 kopte de NOS “Honderden Tilburgers mogelijk blootgesteld aan chroom-6”. Een angstig idee, nu blootstelling aan chroom-6 kanker kan veroorzaken. Wat is chroom-6? Chroom-6 is een kankerverwekkende stof, die vooral in de jaren ’60 tot en met ’80 van de vorige eeuw veelvuldig verwerkt en gebruikt werd in de verf- en staalindustrie. [...]

Medische fouten; wat moet u bewijzen?

Als u onder behandeling van een arts of specialist staat, is dit natuurlijk niet voor uw plezier. U hoopt met een medische behandeling te genezen of uw gezondheid in elk geval zoveel mogelijk te behouden. Maar wat als u vermoedt dat uw arts of specialist een medische fout gemaakt heeft? Of erger nog: u bent [...]

Onjuiste informatie aan verzekeraar

Als u een verzekering aanvraagt, rust op u de plicht om de verzekeraar juist en volledig te informeren. In de wet staat dat u alle feiten moet meedelen die u kent of behoort te kennen voor zover die relevant zijn voor de beslissing van de verzekeraar om u wel of niet te accepteren. Om problemen [...]