Loading...

Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers

Ons recht kent een vergaande bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers - dus voetgangers en fietsers - ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. De bescherming van voetgangers en fietsers is in de eerste plaats vastgelegd in de wet. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet regelt de aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door een aanrijding tussen een auto en een [...]

Chroom-6 en de aansprakelijkheid van de werkgever

Op 10 mei 2016 kopte de NOS “Honderden Tilburgers mogelijk blootgesteld aan chroom-6”. Een angstig idee, nu blootstelling aan chroom-6 kanker kan veroorzaken. Wat is chroom-6? Chroom-6 is een kankerverwekkende stof, die vooral in de jaren ’60 tot en met ’80 van de vorige eeuw veelvuldig verwerkt en gebruikt werd in de verf- en staalindustrie. [...]

Medische fouten; wat moet u bewijzen?

Als u onder behandeling van een arts of specialist staat, is dit natuurlijk niet voor uw plezier. U hoopt met een medische behandeling te genezen of uw gezondheid in elk geval zoveel mogelijk te behouden. Maar wat als u vermoedt dat uw arts of specialist een medische fout gemaakt heeft? Of erger nog: u bent [...]

Onjuiste informatie aan verzekeraar

Als u een verzekering aanvraagt, rust op u de plicht om de verzekeraar juist en volledig te informeren. In de wet staat dat u alle feiten moet meedelen die u kent of behoort te kennen voor zover die relevant zijn voor de beslissing van de verzekeraar om u wel of niet te accepteren. Om problemen [...]