Mensen maken fouten, ook artsen. Helaas hebben fouten van artsen al snel grote gevolgen voor de patiënt. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over medische fouten en de gevolgen daarvan. Zowel patiënten als artsen en (para)medici behoren tot onze cliënten.