Slachtoffers van geweldsmisdrijven hebben bij uitstek recht op deskundige bijstand en advies. Bijvoorbeeld bij het verhalen van hun schade op de dader, maar ook over de voeging in het strafproces. Bovendien kunnen wij u adviseren over een mogelijke tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Meestal kunnen wij u bijstaan op kosten van de overheid.