Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, zal een door de verzekeraar aangewezen jurist uw zaak behandelen. Als u daar niet tevreden over bent, kunt u op grond van de verzekering een beroep doen op een geschillenregeling. In dat geval wordt uw zaak op kosten van de verzekeraar voorgelegd aan een advocaat van uw keuze. Deze vrije advocaat-keuze heeft u bovendien – op grond van de wet – als er een procedure loopt of noodzakelijk wordt. Ook hierover geven wij graag advies.